พันธกิจ Runnercart

ช่วยให้ทุกคนวิ่งได้อย่างมีความสุข

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

การทำกำไรสูงสุดไม่ใช่เป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจแต่เป็นการดูแลพนักงานทุกคนให้มีึความมั่นคงในทุกด้าน มีสวัสดิการที่ดีและสนับสนุนให้ทุกคนได้ทำในสิ่งที่รัก นั่นก็คือมีความสุขในทุกวันที่ตื่นมาทำงาน

วัฒนธรรมองค์กรของ Runnercart

  1. สนุก

  2. สร้างสรรค์

  3. กลัาทำสิ่งใหม่ๆ

และสร้างคุณค่าให้กับตนเองและองค์กร โดยยึดมั่น 4 เสาหลักในการทำงาน

  1. ซื่อสัตย์

  2. รับผิดชอบ

  3. มีการวางเป้าหมายและวางแผน

  4. พัฒนาตนเอง เปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ

--------------------------------------------------------------------

หากคุณชอบให้คำแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับการวิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของเรา และมีบุคคลิกเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของเรา ... "เราต้องการคุณ"

Runnercart's Mission & Value โดย Khwanchai Jaidee

--------------------------------------------------------------------

สวัสดการที่คุณจะได้รับ

ตำแหน่งงานที่เรากำลังเปิดรับ

ส่ง Resume เข้ามาที่ email: khwanchai.j@runnercart.com 

นักวิ่งเทรล Part-Time

ตำแหน่งงาน : ออกบูทงานวิ่ง
จำนวน : หลายอัตรา สมัครกันเข้ามาได้เลย

คุณสมบัติที่ต้องการ

1. เพศชาย
2. ชอบวิ่งเทรล
3. มีผลงานวิ่งเทรลมาก่อน
4. สามารถขับรถยนต์ได้
5. สามารถค้างต่างจังหวัดได้
6. เรียนรู้เร็ว สามารถแนะนำเทคนิคการวิ่งเทรล และแนะนำสินค้าได้

หน้าที่

1. เตรียมความพร้อมสินค้าและอุปกรณ์สำหรับออกบูท
2. จัดบูทและงานขายที่บูท
3. จัดทำรายงานการขายและสรุปผลประกอบการการออกบูท

ทักษะที่ต้องการ

1. ชอบวิ่งถนนหรือวิ่งเทรลเป็นชีวิตจิตใจ
2. ชอบพูดคุย ให้คำแนะนำเพื่อนนักวิ่งด้วยกัน
3. สามารถใช้คอมฯ โปรแกรม google docs, excel, word, power point ได้คล่องแคล่ว
4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
5. อดทน ใจเย็น ไม่ใช้อารมณ์แก้ไขปัญหา

สถานที่และเวลาทำงาน

จัดเตรียมความพร้อมที่ร้าน Runnercart สุขุมวิทซอย 22 Location: Click

วันทำงาน: ขึ้นอยู่กับงานที่จะไปออกบูท เช่น
- งานออกบูทต่างจังหวัด ศุกร์-เสาร์ ก็จะเดินทางวันพฤหัส กลับวันอาทิตย์ รวมเป็น 4 วัน(ค่าตอบแทนคิดเป็นเหมารายวัน รวมวันเดินทางด้วย)
- งานออกบูทในกรุงเทพ หรือจังหวัดใกล้เคียง ตั้งบูทวันเสาร์ ก็เดินทางเช้าตรู่วันเสาร์ กลับดึกๆ (คิดเป็น 1 วัน)
- สามารถเลือกงานที่สะดวกไปออกบูทได้ 

.

พนักงาน Out-Source

ตำแหน่งงาน : Website Developer

คุณสมบัติ

1. สามารถเขียนโค้ดของ CMS Prestashop ได้คล่อง

หน้าที่

1. ดูแลเว็บไซต์ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอด
2. พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานได้อย่างราบรื่น (ใช้ CMS Prestashop)
3. พัฒนาเว็็บไซต์ให้ทันสมัย
4. Optimize SEO Website
5. รับฟังข้อเสนอแนะจากฝั่งบริการลูกค้าออนไลน์ และนำมาปรับใช้
6. นำเสนอสิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีอนาคตอยู่อย่างเสมอ

ทักษะที่ต้องการ

1. สามารถแก้ไขโค้ด/เขียนโค้ดของระบบ CMS Prestashop ได้
2. ชอบวิ่งถนนหรือวิ่งเทรลเป็นชีวิตจิตใจ
3. มีความเข้าใจภาษาที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์เป็นอย่างดี
4. ชื่นชอบและติดตามเทคโนโลยีอยู่ตลอด

----------------------------------

พนักงาน Out-Source ทำงานที่ไหนก็ได้ เวลาไหนก็ได้ ประเมินจากผลงาน

คุยงานผ่านทาง Video Conference