ช้อปปิ้งอุปกรณ์กีฬาลดหย่อนภาษี ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

Published on 2019-05-07

 มาอีกแล้วจ้า มาตรการช่วยกระตุ้นการจับจ่าย 

ค่าลดหย่อนสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง สูงสุด ฿15,000 สำหรับค่าซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา ระหว่าง 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2562 ที่จ่ายให้ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา (รอประกาศเป็นกฎหมาย)

ขั้นตอนการขอใบกำกับภาษีกับร้าน Runnercart

1. เลือกสินค้าใส่ตะกร้าสินค้าครบเรียบร้อยแล้ว ในหน้าชำระเงิน ขั้นตอนสำหรับใส่ที่อยู่จัดส่ง หากที่อยู่ตามบัตรประชนชนต่างจากที่อยู่สำหรับจัดส่ง ให้เอาเครื่องหมายถูกที่ช่อง "ใช้ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเป็นที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ" ออก

2. จะมีปุ่มสำหรับเพิ่มที่อยู่ออกใบเสร็จขึ้นมา ให้คลิ๊กแล้วใส่รายละเอียด

3. เลือกที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ

4. ในช่อง "ทิ้งข้อความไว้" ให้แจ้งว่าต้องการใบกำกับภาษีพร้อมแจ้งเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เป็นอันเรียบร้อย

5. ดำเนินการชำระเงินได้เลย

ภาพขั้นตอนการขอใบกำกับภาษี

ตารางลดหย่อนภาษี

ค่าลดหย่อนสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง สูงสุด ฿15,000 สำหรับค่าซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา ระหว่าง 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2562 ที่จ่ายให้ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา (รอประกาศเป็นกฎหมาย)

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้ที่จ่ายเงินสำหรับซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬาให้แก่ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬาใช้เป็น ค่าลดหย่อน ได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดปีละไม่เกิน ฿15,000 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) (รอประกาศเป็นกฎหมาย)

ทั้งนี้ ถ้ามีค่าซื้อสินค้าหลายรายการ คุณสามารถรวมค่าซื้อสินค้าย่อยๆ ทุกจำนวนมาหักลดหย่อนได้แต่เมื่อรวมแล้วจะนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน ฿15,000

ถ้าค่าซื้อสินค้าแค่รายการเดียวก็เกิน ฿15,000 แล้วจะสามารถนำไปลดหย่อนได้ ฿15,000

เงื่อนไขการรับสิทธิ

คุณเองก็มีสิทธิหักลดหย่อนค่าลดหย่อนสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬาสูงสุด ฿15,000 ได้ถ้าเป็นการซื้อสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2562

หลักฐานที่ต้องใช้

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป/ใบเสร็จรับเงินที่ระบุรายการสินค้า, ข้อมูลผู้ขาย และข้อมูลของคุณ รวมถึงวันที่ รายการและจำนวนเงินด้วย

ตารางลดหย่อนภาษี

หากสงสัยและมีคำถามแจ้งพนักงานได้เลยครับ

ออ้างอิงข้อมูลจาก https://www.itax.in.th

COMMENTS

No customer comments for the moment.

Add a comment