รายการสินค้าจากชื่อผู้ผลิต Kailas

ผลิตภัณฑ์ของไคลาส จัดอยู่ในหมวดของกีฬาปีนหน้าผา, อุปกรณ์สำหรับเดินทางและ อุปกรณ์วิ่งวิบากซึ่งมีคุณภาพสูง ภายใต้การผลิตและเทคโนโลยีล่าสุดที่ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งาน

แบรนด์ไคลาสถือกำเนิดจากชื่อของภูเขา ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศทิเบต ภูเขาไคลาสตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียและถือได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในทุก ๆ ปีมีผู้แสวงบุญทางศาสนาเดินทางไปยังภูเขาไคลาส ซึ่งเป็นการแสดงออกของการค้นหาอิสรภาพของมนุษย์ ทั้งหมดนี้ ถูกใช้เป็นปรัชญาและแรงขับเคลื่อนของแบรนด์ไคลาส จนมาถึงทุกวันนี้


ผลิตภัณฑ์ของไคลาส จัดอยู่ในหมวดของกีฬาปีนหน้าผา, อุปกรณ์สำหรับเดินทางและ อุปกรณ์วิ่งวิบากซึ่งมีคุณภาพสูง ภายใต้การผลิตและเทคโนโลยีล่าสุดที่ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งาน

เพิ่มเติม

ไม่พบรายการสินค้าของผู้ผลิตนี้